Foredrag / oplæg

Forhandlinger

Økonomistyring

Proceskonsulent

Bæredygtigt byggeri

Baggrund

Erfaringer / referencer

 

Forside

Kontakt

Processen

Lige som I skal forhandle med jeres samarbejdspartnere, skal I også blive enige om hvordan I vil samarbejde med hinanden og hvordan byrder og rettigheder skal fordeles mellem jer. Nogle spørgsmål, der kan bliver aktuelle er:

  • Skal der betales pr. kvadratmeter eller pr. bolig eller noget midt imellem?
  • Hvordan skal arbejdet fordeles mellem enlige og par og skal børnene være med?
  • Skal de, der ikke har en bil også være med til at betale for parkeringspladsen?
  • Hvordan vægtes bæredygtighed i forhold til andre dele af byggeriet

Det kan godt gå hedt til, når sådanne diskussioner tages. Men det er vigtigt at blive enige, så I så tidligt som muligt får et fælles mål.

Det kan være en stor hjælp, at have en professionel ordstyrer på en generalforsamling, hvor sådanne beslutninger skal tages. En der ikke selv har noget i klemme og derfor er neutral. Det kan også være en stor hjælp at have en mediator, hvis I skulle blive uenige.

Det kan også være godt at have nogen, der ved, hvilke beslutninger skal tages hvornår.